Rakennusjuridiikka ja kiinteistöoikeus

Rakennusjuridiikka ja kiinteistöoikeus

Palvelemme yrityksiä ja yhteisöjä rakennusalan juridiikan ja kiinteistöoikeuden alueella, joista meillä on erityisosaamista.

Olemme hoitaneet rakentamiseen liittyviä sopimusasioita, virheväitteiden juridista selvittelyä sekä kiinteistöoikeuden muita toimeksiantoja. Joukossa on ollut myös hyvällä menestyksellä hoidettuja laajoja urakkasopimusriitoja. Täydennämme juridista osaamistamme käyttämällä tarvittaessa yhteistyöverkostoomme kuuluvien rakennusteknisten asiantuntijoiden palveluja.

Esimerkkejä hoitamistamme toimeksiannoista:

 • Urakkasopimuksiin liittyvät riita-asiat
  • urakkasopimuksen purkaminen ja töiden keskeyttäminen
  • urakoitsijan virhevastuu 
  • lisä- ja muutostöiden korvausvelvollisuus
 • Rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 tulkintakysymykset
  • urakoitsijan vastuu takuuajan jälkeen
  • tilaajan reklamointivelvollisuus 
  • rakennusurakan taloudellisessa loppuselvityksessä avustaminen
  • tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
 • Urakkasopimuksen vastuun jakaantuminen tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä
 • Asuntokauppalain mukainen virhevastuu
  • vuositarkastuksen suorittamisen merkitys
  • vakuuden vapauttamista koskeva velvollisuus
  • tilaajan reklamaatiovelvollisuus
  • perustajaurakoitsijan vastuu
  • vastuukysymykset kiinteistön vaurioitumisesta
 • Muut kiinteistöihin liittyvät kysymykset
  • kiinteistökaupan virhevastuu
  • ympäristövastuu kiinteistön käytössä ja kaupassa
  • kiinteistön kauppaa ja käyttöä koskevat sopimukset
 • Yhteisomistussuhteen purkamista koskevissa asioissa uskottuna miehenä toimiminen
  • yhteisomistuksen purkaminen
  • yhteisomistajien välisten taloudellisten suhteiden selvittäminen 

Olemme eri toimeksiannoissa avustaneet sekä rakennuttajana (tilaaja) että urakoitsijana toimivia osapuolia. Ennen tällaista toimeksiantoa selvitämme, että aikaisemmat toimeksiannot eivät muodosta esteellisyyksiä asian hoitamiseen.

Haasteellisuus laajemmissa ja vaikeimmissa urakkasopimuksiin tai kiinteistöjen virheisiin liittyvissä asioissa edellyttää asianajajalta muun muassa asian syvällistä tutkimista, poikkitieteellisen asiantuntija-avun käyttämistä, toimeksiantajan kanssa tehtävää eri vaihtoehtojen vertailua sekä sovintomahdollisuuden selvittämistä.

Vaativimmillaan esimerkiksi urakoitsijan vastuuseen liittyvässä jutussa kosteusvaurioiden syy-yhteyksien selvittäminen ja vaihtoehtoisten syiden poissulkeminen on merkinnyt viikkojen oikeuskäsittelyä käräjä- ja hovioikeudessa.

Toimeksiannon ensimmäinen tärkeä vaihe on kuitenkin sovintomahdollisuuden selvittäminen – oma tavoitteemme on ennemmin toimeksiannon päättyminen alkuvaiheessa asiakkaan kannalta tyydyttävään sovintoon kuin pitkä ja laaja oikeusprosessi.

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo