Sopimusjuridiikka ja yhteisöoikeus

Sopimusjuridiikka ja yhteisöoikeus

Palvelemme yksityisiä yrityksiä ja yhteisöjä sekä julkisyhteisöjä sopimusjuridiikassa, yhtiöoikeudessa sekä muissa oikeudellisissa kysymyksissä. Puoleemme kannattaa kääntyä jo ennakolta, kun tiedossa on yritystoiminnan aloittaminen tai yritystoiminnan muutosten suunnittelu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • liiketoiminta- tai osakekannan kauppa
  • toiminnan uudelleen organisointi
  • yhteistyö- ja liikekumppanin kanssa tehtävä sopimus
  • yritysrakenteen tai -muodon muuttaminen
  • osakeyhtiön fuusio tai jakaantuminen, osakepääoman korottaminen, yhtiöjärjestyksen muutokset
  • työoikeuteen liittyvät ratkaisut; avainhenkilöiden toimisopimukset, kilpailukielto- ja sitouttamissopimukset, työsuhteen päättämiseen liittyvät kysymykset.

Tavoitteenamme on pitkäaikaisen yhteistyösuhteen muodostaminen asiakkaidemme kanssa.  Tarjoamme asiakkaillemme ennakoivaa juridista konsultointia, joka on osa yrityksen riskien hallintaa. Ammattilaisemme auttavat toki myös tilanteissa, joissa jo tehtyjen ratkaisujen tulkintatilanteet ja erimielisyydet vaativat oikeudellista asiantuntemusta. 

Haluamme ohjata asiakkaitamme löytämään aina tarkoituksenmukaisen ratkaisun, jossa riskit ja kustannukset ovat oikeassa suhteessa.

Kaikissa yritystoiminnan tilanteissa ei täysin riskitöntä ratkaisua löydy: oikeudellisen riskin täydellinen (100%) poistaminen voi olla kustannuksiltaan epätaloudellista tai yrityksen suunnittelemiin ratkaisuihin liittyy väistämättä eritasoisia riskejä. Juridisessa riskikartoituksessa kartoitamme eri ratkaisujen edut ja riskit asiakkaan kanssa ja ohjaamme löytämään asiakkaan premisseistä lähtevän suositeltavan ratkaisun.

KOKEMUKSEMME

Olemme perehtyneet ja hankkineet kokemusta esimerkiksi kauppaoikeuden, yritysten sopimusjuridiikan, työoikeuden sekä yhtiöoikeuden alalle kuuluvien toimeksiantojen hoitamisesta. 

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo