Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeus

Autamme sinua esimerkiksi, kun:

 • haluat oikeudellisia neuvoja perinnönjakoon liittyen 
 • olet osakkaana kuolinpesässä, jonka perilliset eivät löydä perinnönjaossa sovintoa tai tarvitset muutoin oikeudellista neuvontaa
 • haluat määrätä omaisuutesi periytymisestä
 • läheisesi kuoleman vuoksi tarvitaan perunkirjoitusta
 • sinua on muistettu omaisuuden saajana testamentissa etkä tiedä, miten toimia.

Kuolinpesän osakkaita avustaessamme selvitämme asiakkaan juridiset oikeudet. Kuolinpesän perinnönjako on mahdollista toteuttaa osakkaiden välisellä sopimuksella tai hakemalla käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Sovintojaon edellytysten selvittämiseen kannattaa keskittyä toimeksiannon alkuvaiheessa, koska sen avulla perinnönjako on nopeampi ja edullisempi. Pesänjakajan hakeminen tulee kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa sopimukseen ei päästä neuvottelujen jälkeen tai kuolinpesässä on vajaavaltainen osakas.

KOKEMUKSEMME

Perinnönjaossa ja pesänselvityksessä hoidettujen toimeksiantojen mukanaan tuoma kokemus sekä ammattitaidon ylläpitäminen, perintöoikeuden täydennyskoulutus ja alan oikeuskäytännön seuraaminen varmistavat asian menestyksellisen hoitamisen.

Toimistomme juristit ovat hoitaneet runsaasti perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja kuten:

 • käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen
 • perinnönjaossa avustaminen, sovintojaon edellytysten selvittäminen osakkaiden välillä
 • perinnönjako- ja ositussopimusten laatiminen
 • perinnönjaon moitekanteet käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa
 • lakiosan täydennystä koskevat oikeudenkäynnit
 • testamentin pätevyyttä koskevat oikeudenkäynnit.

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo