Oikeudenkäynnit, rikosasiat

Oikeudenkäynnit, rikosasiat

Rikosasioita, joita erityisesti hoidamme, ovat:

 • yritystoimintaan ja taloudelliseen toimintaan liittyvät rikosasiat
 • kirjanpito- ja laskentatoimen alaan liittyvät rikosasiat
 • vastuukysymykset ympäristörikos-, työ- ja viestintärikosasioissa
 • asianomistajien avustaminen rikosasioissa
 • terveydenhuollon ammattihenkilöstön avustaminen hoitoon liittyvissä vastuukysymyksissä
 • virkavastuuseen liittyvissä kysymyksissä avustaminen (esimerkiksi voimankäyttöön ja muun vastaavan julkisen vallan käyttöön liittyvät vastuukysymykset).

Ennen toimeksiantoa selvitämme asiakkaan kanssa hänen asemansa ja tilanteensa sekä prosessin kulun. Lisäksi käydään alkukeskustelu, jolla varmistetaan asiakkaan tarpeiden ja odotusten vastaavan asianajotoimistomme toimintamallia. Haluamme näin erikoistua niihin rikosasioihin, joissa avustamiseen koemme voivamme sitoutua.

KOKEMUKSEMME

Tyypillisiä hoitamiamme rikosnimikkeitä ovat olleet esimerkiksi:

 • virkavelvollisuuden rikkominen, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
 • yrityssalaisuuden väärinkäyttö
 • kirjanpitorikos
 • velallisen epärehellisyys, velallisen petos, velkojainsuosinta
 • sisäpiiritiedon väärinkäyttö
 • lahjuksen antaminen, lahjuksen ottaminen
 • työturvallisuusrikos
 • ympäristön turmeleminen.

Rikosasioissa avustamme asianomistajia esittämällä heidän puolestaan yksityisoikeudelliset korvausvaatimukset ja tarvittavat rikosoikeudelliset vaatimukset.

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo