Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Asianajajillamme on useiden vuosien kokemus yritysten ja yhteisöjen (osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt, yksityiset toiminimet, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset) lakiasioiden hoitamisesta. Toimimme erilaisissa juridisissa muodoissa toimivien yksityisten yritysten ja yhteisöjen oikeudellisina neuvonantajina ja avustajina.

Eräitä toimintamme painopistealueita ja niihin liittyviä palveluja ovat esimerkiksi:

Sopimusoikeus

 • osakassopimukset
 • kauppasopimukset, toimitussopimukset
 • kiinteistö- ja asuntokauppasopimukset
 • urakkasopimukset
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • edellä mainittujen ja muidenkin sopimusten laatiminen, laadittujen sopimusten tarkistus, sopimuksen tulkinta- ja riitakysymykset

Työoikeus

 • työsopimusten laadinta ja sopimusehtojen tulkinta
 • työsuhteen päättämiseen liittyvät asiat
 • yhteistoimintamenettelyä koskeva juridinen neuvonta ja menettelyssä avustaminen

Yhteisöoikeus

 • asunto-osakeyhtiöiden vastuuasiat
 • osakeyhtiöiden, osuuskuntien, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden perustamiset
 • yhtiöjärjestelyt, yhtiökokousasiat, vastuukysymykset
 • selvitystilamenettely yhtiön tai yhteisön purkamiseksi
 • johtajasopimukset
 • yhtiöjärjestyksen muutokset

Yritysjärjestelyt ja -saneeraukset

 • yrityskaupat, liiketoimintasiirrot
 • sukupolvenvaihdokseen liittyvät sopimukset
 • yrityssaneeraus ja konkurssiasiat

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely

 • Hoidamme yritysten oikeudenkäyntiasiat eri oikeusasteissa ja erityistuomioistuimissa.
 • Olemme toimineet osapuolten avustajina lukuisissa välimiesmenettelyssä ratkaistuissa yritystoimintaa koskeneissa riita-asioissa.
 • Asianajaja Martti Jantusella on kokemusta välimiehenä toimimisesta riidan ratkaisijana. Hän on suorittanut Keskuskauppakamarin järjestämän Finnish Arbitration Academy -välimieskoulutuksen.
Lue alta tarkemmin palveluistamme
Janlex - Yrityssaneeraus ja konkurssit

Yrityssaneeraus ja konkurssit

Yrityssaneeraus on usein sekä velallisen että velkojan kannalta talousvaikeuksiin joutuneelle yritykselle konkurssia parempi vaihtoehto.

LUE LISÄÄ
Janlex - Rakennusjuridiikka ja kiinteistöoikeus

Rakennusjuridiikka ja kiinteistöoikeus

Palvelemme yrityksiä ja yhteisöjä rakennusalan juridiikan ja kiinteistöoikeuden alueella, joista meillä on erityisosaamista.

LUE LISÄÄ
Janlex

Sopimusjuridiikka

Palvelemme yksityisiä yrityksiä ja yhteisöjä sekä julkisyhteisöjä sopimusjuridiikassa, yhtiöoikeudessa sekä muissa oikeudellisissa kysymyksissä.

LUE LISÄÄ

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo