Palvelut ja toimintatapamme

Palvelut ja toimintatapamme

Asianajopalvelut yrityksille ja yhteisöille, yksityishenkilöille ja julkisyhteisöille

Asianajajillamme on vuosien kokemus oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Asiantuntemuksemme auttaa jo ennakolta esimerkiksi sopimusten, yrityskauppojen tai omaisuusjärjestelyjen suunnittelussa. 

Toimintatapoihimme kuuluu, että alkuneuvottelussa kartoitetaan aina ensimmäisenä asiakkaan tilanne, asianajopalvelujen tarve ja tarvittavien toimenpiteiden laajuus. Jos kysymyksessä on asia, joka voi johtaa oikeudenkäyntiin, annamme kokemukseen perustuvan realistisen arvion oikeudenkäynnin menestymismahdollisuuksista ja riskeistä.

Samalla selvitämme mahdollisuuden saada kustannukset osaksi tai kokonaan korvatuiksi oikeusturvavakuutuksesta, julkisen oikeusavun kustantamana tai esimerkiksi virkasuhteeseen liittyvissä asioissa valtion tai muun julkisyhteisön varoista.

Tämän jälkeen asiakas voi päättää mahdollisesta toimeksiannosta toimistollemme. Toimistomme tekee asiakassuhteen alussa kirjallisen toimeksiantosopimuksen tai toimeksiantovahvistuksen, jossa toimeksiannon keskeiset ehdot ovat asiakkaan nähtävillä. Poikkeuksena ovat lyhytkestoiset toimeksiannot, joista laskutuksen ei ennakoida muodostuvan kovin suureksi.

Riita-asioissa pyrimme ensin selvittämään sovinnon mahdollisuudet joko asianajajien ja osapuolten välisillä sovintoneuvotteluilla tai selvittämällä mahdollisuudet tuomioistuinsovitteluun.

Jos sovinto ei ole saavutettavissa, ajamme asiakkaan oikeuksia ja etua parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi oikeudenkäynnissä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii yleensä intensiivistä työtä tosiseikkojen selvittämiseksi, analyyttistä työskentelyotetta jutun valmistelussa sekä jutun ratkaisun kannalta relevanttien perusteiden esittämistä oikeudessa. Huomioimme myös kustannustehokkuuden toimissamme.

Kun yrityksenne toimintaan tai elämäntilanteeseenne liittyvä juridinen kysymys tulee vastaan, kannattaa ottaa ajoissa yhteys palveleviin juridiikan ammattilaisiin.

Lue alta tarkemmin palveluistamme
Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy -asianajotoimiston palvelut yhteisöille

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Asianajajillamme on useiden vuosien kokemus yritysten ja yhteisöjen (osakeyhtiöt, henkilöyhtiöt, yksityiset toiminimet, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset) lakiasioiden hoitamisesta.

LUE LISÄÄ

Palvelut yksityisille

Asianajotoimistomme palvelee henkilöasiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa, joissa asianajajan neuvot ja toimenpiteet ovat tarpeen.

LUE LISÄÄ
Janlex - Palvelut julkisyhteisöille

Palvelut julkisyhteisöille

Asianajajiemme pitkäaikainen kokemus on tuonut lukuisia toimeksiantoja julkisyhteisöiltä.

LUE LISÄÄ

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo