Oikeudenkäynnit, riita-asiat

Oikeudenkäynnit, riita-asiat

Autamme sinua esimerkiksi silloin, kun:

  • olet osallisena kiinteistö- tai asuntokauppaa koskevassa riidassa
  • vaadit korvausta vahingosta tai joku toinen vaatii sinulta vahingonkorvausta 
  • sopimuksen tulkinnasta syntyy riitaa
  • velallinen ei maksa velkaansa ja esittää perusteettomia väitteitä
  • olet saanut haasteen oikeuteen.

Tutustu myös perintö- ja testamenttioikeutta ja kiinteistöoikeutta käsitteleviin osioihin.

Ennen toimeksiantoa selvitämme asiakkaan kanssa jutun menestymismahdollisuudet sekä siihen liittyvät riskit.

Vaikka asiasi näyttäisi olevan väistämättömästi menossa oikeuteen tai olisit jo saanut haasteen vireillä olevaan asiaan, kannattaa sovintomahdollisuutta vielä kertaalleen selvittää yhdessä lakimiehen kanssa.

Kokemuksemme perusteella ulkopuolisen näkökulman tuominen riitaan voi avata osapuolet näkemään sopimisen tuomat edut ja kustannussäästöt. Sovintoa on vielä mahdollista selvittää joko asianajajien ja osapuolten välisillä sovintoneuvotteluilla tai pyytämällä sovittelua tuomioistuimelta.

Jos toimeksiannon aikana ilmenee, että sovinto ei ole saavutettavissa, teemme kaikkemme asiakkaan kannalta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi oikeudenkäynnissä. Tämä vaatii usein intensiivistä työtä tosiseikkojen selvittämiseksi, analyyttistä työskentelyotetta jutun valmistelussa sekä jutun ratkaisun kannalta relevanttien perusteiden esittämistä oikeudessa.

KOKEMUKSEMME

Toimistomme asianajajat ovat kokeneita juridiikan ammattilaisia ajamaan asioitanne eri oikeusasteissa tai välimiesmenettelyssä.

Olemme perehtyneet ja hankkineet kokemusta esimerkiksi vahingonkorvausoikeuden, sopimusjuridiikan, liikenneoikeuden ja kiinteistöoikeuden alalle kuuluvien toimeksiantojen hoitamisesta.

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo