Martti Jantunen

Osakas, asianajaja, varatuomari, KTM

Olen toiminut asianajoalalla lähes 25 vuotta ja ollut Suomen asianajajaliiton jäsen vuodesta 2000.

Valmistuin Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta 28.1.1988. Opiskelin tehokkaasti työn ohella noin 2,5 vuodessa, työskennellen samaan aikaan rikostutkijana Helsingin poliisilaitoksella. Työuran alussa vuosina 1983 – 1988 suoritin poliisialan eri kursseja.

Juristiksi valmistumisen jälkeen jatkoin poliisihallinnon palveluksessa apulaisnimismiehenä ja nimismiehenä (poliisipäällikön, syyttäjän ja ulosottomiehen tehtävät) sekä poliisin lääninjohdossa. Suoritin tuomioistuinharjoittelun ja sain varatuomarin arvonimen Helsingin hovioikeudelta vuonna 1991.

Talousrikosasioihin ja julkishallinnon johtamiseen perehtyminen innosti aikanaan täydentämään opintoja ja suoritin työn ohella opiskellen vuonna 1999 Jyväskylän yliopistossa kauppatieteen maisterin tutkinnon, pääaineena yrityksen laskentatoimi.

Kipinä yrittäjyyteen syttyi pikkuhiljaa ja sen leimahtaessa täydempään liekkiin sai virkamiesura jäädä ja perustin oman lakiasiaintoimiston vuonna 1997. Asianajajaksi hyväksymisen jälkeen siirryin osakkaaksi Asianajotoimisto Hakanen, Lehtonen, Leskinen & Jantunen Oy:öön, jossa toimin vuosina 2000 – 2010.

Seuraavaksi olin toisena osakkaana perustamassa asianajotoimistoa, joka toimi vuosina 2010 – 2016 nimellä Asianajotoimisto Jantunen & Lehtonen Oy sekä vuodesta 2016 alkaen toiminimellä Asianajotoimisto Jantunen & Co. Tässä aikaisemmassa toimistossa työskentelin nykyisten yhtiökumppanieni kanssa.

Asianajourani aikana olen hoitanut laajoja ja vaativia toimeksiantoja muun muassa rakennusurakoihin, yritystoimintaan, sopimusoikeuteen sekä yrityssaneerauksiin liittyvissä asioissa. Konkurssiasioissa olen ollut pesänhoitajana noin parissa sadassa konkurssissa. Olen toiminut myös välimiehenä sekä tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja –jakajana.

Perehdyn toimeksiantoihin ja asiakkaan oikeudellisiin ongelmiin syvällisesti pyrkien löytämään asiakkaan kokonaisedun mukaisen ratkaisun niin sanottua maalaisjärkeäkään unohtamatta.

Työn vastapainona hiihdän talvella ja moottoripyöräilen kesällä Suomessa ja ympäri Eurooppaa.

© Asianajotoimisto Jantunen, Kaartinen & Siltala Oy 2024.  Kaikki oikeudet pidätetään. | Powered by Bautomo